สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   28  
2 Sep 2021   45  
3 Sep 2021   181  
4 Sep 2021   172  
5 Sep 2021   217  
6 Sep 2021   75  
7 Sep 2021   159  
8 Sep 2021   382  
9 Sep 2021   212  
10 Sep 2021   97  
11 Sep 2021   71  
12 Sep 2021   63  
13 Sep 2021   31  
14 Sep 2021   52  
15 Sep 2021   54  
16 Sep 2021   29  
17 Sep 2021   29  
18 Sep 2021   31  
19 Sep 2021   32  
20 Sep 2021   29  
21 Sep 2021   32  
22 Sep 2021   33  
23 Sep 2021   31  
24 Sep 2021   24  
25 Sep 2021   50  
26 Sep 2021   24  
27 Sep 2021   40  
28 Sep 2021   48  
29 Sep 2021   51  
30 Sep 2021   43