สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   55  
2 Jul 2021   40  
3 Jul 2021   28  
4 Jul 2021   34  
5 Jul 2021   38  
6 Jul 2021   37  
7 Jul 2021   63  
8 Jul 2021   45  
9 Jul 2021   39  
10 Jul 2021   45  
11 Jul 2021   58  
12 Jul 2021   51  
13 Jul 2021   74  
14 Jul 2021   46  
15 Jul 2021   63  
16 Jul 2021   58  
17 Jul 2021   54  
18 Jul 2021   50  
19 Jul 2021   50  
20 Jul 2021   47  
21 Jul 2021   38  
22 Jul 2021   45  
23 Jul 2021   35  
24 Jul 2021   53  
25 Jul 2021   40  
26 Jul 2021   37  
27 Jul 2021   56  
28 Jul 2021   43  
29 Jul 2021   53  
30 Jul 2021   47  
31 Jul 2021   60