สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   44  
2 Jun 2021   41  
3 Jun 2021   44  
4 Jun 2021   38  
5 Jun 2021   69  
6 Jun 2021   28  
7 Jun 2021   40  
8 Jun 2021   41  
9 Jun 2021   43  
10 Jun 2021   70  
11 Jun 2021   48  
12 Jun 2021   53  
13 Jun 2021   41  
14 Jun 2021   44  
15 Jun 2021   44  
16 Jun 2021   55  
17 Jun 2021   33  
18 Jun 2021   39  
19 Jun 2021   43  
20 Jun 2021   35  
21 Jun 2021   63  
22 Jun 2021   37  
23 Jun 2021   31  
24 Jun 2021   34  
25 Jun 2021   62  
26 Jun 2021   45  
27 Jun 2021   29  
28 Jun 2021   40  
29 Jun 2021   27  
30 Jun 2021   45