สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   29  
2 Apr 2021   27  
3 Apr 2021   33  
4 Apr 2021   35  
5 Apr 2021   42  
6 Apr 2021   38  
7 Apr 2021   47  
8 Apr 2021   34  
9 Apr 2021   49  
10 Apr 2021   31  
11 Apr 2021   30  
12 Apr 2021   33  
13 Apr 2021   44  
14 Apr 2021   42  
15 Apr 2021   37  
16 Apr 2021   40  
17 Apr 2021   25  
18 Apr 2021   18  
19 Apr 2021   29  
20 Apr 2021   29  
21 Apr 2021   32  
22 Apr 2021   55  
23 Apr 2021   77  
24 Apr 2021   21  
25 Apr 2021   38  
26 Apr 2021   36  
27 Apr 2021   51  
28 Apr 2021   42  
29 Apr 2021   49  
30 Apr 2021   60