สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   27  
2 Feb 2021   22  
3 Feb 2021   12  
4 Feb 2021   18  
5 Feb 2021   24  
6 Feb 2021   17  
7 Feb 2021   17  
8 Feb 2021   13  
9 Feb 2021   11  
10 Feb 2021   28  
11 Feb 2021   17  
12 Feb 2021   39  
13 Feb 2021   27  
14 Feb 2021   19  
15 Feb 2021   27  
16 Feb 2021   33  
17 Feb 2021   30  
18 Feb 2021   29  
19 Feb 2021   21  
20 Feb 2021   24  
21 Feb 2021   19  
22 Feb 2021   26  
23 Feb 2021   48  
24 Feb 2021   33  
25 Feb 2021   33  
26 Feb 2021   52  
27 Feb 2021   43  
28 Feb 2021   35