สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   20  
2 Jan 2021   21  
3 Jan 2021   9  
4 Jan 2021   20  
5 Jan 2021   35  
6 Jan 2021   36  
7 Jan 2021   10  
8 Jan 2021   21  
9 Jan 2021   23  
10 Jan 2021   28  
11 Jan 2021   40  
12 Jan 2021   20  
13 Jan 2021   14  
14 Jan 2021   26  
15 Jan 2021   25  
16 Jan 2021   15  
17 Jan 2021   20  
18 Jan 2021   29  
19 Jan 2021   15  
20 Jan 2021   30  
21 Jan 2021   20  
22 Jan 2021   21  
23 Jan 2021   36  
24 Jan 2021   15  
25 Jan 2021   30  
26 Jan 2021   19  
27 Jan 2021   32  
28 Jan 2021   28  
29 Jan 2021   21  
30 Jan 2021   15  
31 Jan 2021   16